Kredita
4.9 / 5

Näin haet onnistuneesti rahoitusta pienyrittäjänä

2023-02-23

Ulkoisen rahoituksen tarve tulee monelle yrittäjälle jossain vaiheessa ajankohtaiseksi. Yrityslainat ovat yksi suosituista ja yksinkertaisista ulkoisen pääoman muodoista. Hakiessasi pienyrittäjänä yrityslainaa, on monia huomioon otettavia asioita. Kredita haluaa tukea pienyrittäjiä, ja näin ollen annamme tässä artikkelissa vinkkejä ja neuvoja lainan hakemiseen pienyrittäjänä.

Suomessa on noin 300 000 yritystä, joista melkein 99% on pieniä yrityksiä. Pienet yritykset määritellään yrityksiksi, joilla on vähemmän kuin 50 työntekijää ja liikevaihto tai taseen loppusumma alle 10 miljoonaa euroa. Yhteensä, noin 650 000 suomalaista työskentelee näissä yrityksissä ja ne luovat suurimman osan uusista työpaikoista Suomessa. Näiden syiden takia pienet yritykset ovat hyvin tärkeitä Suomen taloudelle ja työmarkkinoille.

Ulkoinen rahoitus

Oma kassavirta ei aina riitä ainoaksi rahoituksen lähteeksi pienille yrityksille. Kasvaakseen ja laajentuakseen pienet yritykset tarvitsevat usein lisärahoitusta. Yksi tapa rahoittaa omaa pientä yritystä on yksityisten kanavien kautta. Yrittäjä voi sijoittaa omaa rahaa yritykseen tai lainata perheenjäseniltä tai ystäväverkostolta. Lisäksi start up:it tai nopeasti kasvavat yritykset voivat etsiä rahoitusta pääomasijoittajilta. Liiallinen määrä omaa rahaa yrityksessä tai omalta tuttavaverkostolta lainaaminen sisältää kuitenkin riskinsä. Lisäksi pääomasijoittajat ovat erityisen valikoivia sijoituksissaan sijoittamalla vain kovaa kasvua hakeviin uusiin yrityksiin. Helpoin tapa yrityksille löytää sopivaa rahoitusta onkin ulkoisten kanavien kautta, esimerkiksi hakemallla yrityslainaa pankista tai rahoitusyhtiöltä.

Mikä rahoitusratkaisu on paras pienyritykselle?

Pienyritysellesi on tarjolla monia ulkoisen rahoituksen ratkaisuja riippuen rahoituksen käytöstä ja tarpeesta.

Yrityslaina: Yrityslaina on ulkoinen sijoitus, missä yritys lainaa rahaa lainanantajalta. Haettu summa maksetaan yrityksen tilille, ja yritys voi vapaasti käyttää varat. Tämän takia yrityslaina sopii moniin eri käyttötarkoituksiin.

Yrityslainan määrä, takaisinmaksuaika, korko sekä muut ehdot vaihtelevat riippuen sekä lainanottajasta ja lainanantajasta. Yleensä lainanottaja maksaa lainasta kuukausikoron ja lyhennyksen erikseen, mutta jotkut lainanantajat yhdistävät koron ja takaisinmaksun kiinteäksi kuukausimaksuksi koko laina-ajalta.

Erityisen pienille yrityksille pienemmät yrityslainasummat ovat sopivia. Pieni yrityslaina on kooltaan yleensä 2000-50 000€, mutta lainaa voi saada enemmänkin. Pieni yrityslaina sopii erityisen hyvin nopeaan tarpeeseen kuten käyttöpääoman lisäämiseen sekä kausivaihtelun tasaamiseen.

Kiinteistölaina: Kiinteistölainat ovat pääasiassa tarkoitettu yrityksille, taloyhtiöille ja organisaatioille, jotka tarvitsevat ulkopuolista rahoitusta kiinteistöön. Tämä voi tarkoittaa kiinteistön hankkimista, olemassa olevan kiinteistön kiinnityksen korottamista sekä kiinteistön tai tilojen remontointia ja laajentamista. Kiinteistölainaan kuuluu kiinteistön tai tontin käyttäminen lainan vakuutena. Periaatteessa kiinteistölainan voidaankin sanoa olevan yrityslainan muunnelma, missä ensisijainen ero on se, että kiinteistö kiinnitetään lainan vakuudeksi. Kiinteistölainoihin kuuluvat myös rakennuslainat, joilla rakennetaan kiinteistöjä esimerkiksi rakentamattomalle alueelle. Näissä tapauksissa kyseinen tontti on aina kiinnitetty vakuudeksi.

Yritysleasing: Jos yrityksesi tarvitsee koneita tai laitteita, mutta ei pysty tai halua, maksaa koko ostohintaa kerralla, se voi käyttää yritysleasingia. Leasing on kustannustehokas ratkaisu, sillä se ei edellytä suurta investointia, koska yritys ei osta laitetta vaan maksaa kuukausittaista maksua laitteen tai laitteiden käytöstä. Leasing-ajan lopussa, yritys voi yleensä palauttaa laitteen, pidentää leasing-aikaa tai ostaa laitteen. Leasing mahdollistaa sen, että yritys voi välttää erilaisia esineen omistamiseen liittyviä riskejä, kuten poisto- ja transaktioriskit.

Yrityslimiitti: Yrityslimiitissä yritys valitsee, kuinka paljon myönnettyä luottoa se käyttää ja maksaa korkoa vain käytetylle määrälle. Yrityslimiitti ratkaisuna sopii hyvin yrityksille, joiden kassavirroissa on vaihteluita. Yrityslimiitti voi toimia myös lisävakuudena odottamattomille kuluille. On tavallista, että yritykset yhdistävät yrityslimiitin ja yrityslainan. Ensimmäinen toimii likviditeettipuskurina ja jälkimmäinen tiettyjen hankkeiden rahoittamiseen.

Milloin pienyrittäjän kannattaa hakea yrityslainaa?

Pienyrittäjät tarvitsevat rahoitusta monesta eri syystä. Laajentumisen rahoitus on yksi yleisimmistä tarkoituksista yrityslainan hakemiselle. Muita syitä voivat esimerkiksi olla tarvittavat investoinnit koneisiin ja laitteisiin sekä tuotekehitys tai markkinointi.

Yrityslainaa voi tarvita myös työvoimaa varten, jos yrityksen on palkattava lisää työntekijöitä tai hankittava konsulttipalveluita. Yrityslaina voi lisäksi tulla tarpeeseen, jos yritys aikoo vuokrata tai ostaa uusia toimitiloja sekä lisätä maksuvalmiutta. Sitä voidaan tarvita myös juokseviin kuluihin, jos tilauskertymä on tavallista pienempi. Juoksevien kulujen rahoittamiseen pieni yrityslaina sopii erityisen hyvin.

Mistä pienet yritykset voivat hakea yrityslainaa?

Yksi tapa hakea yrityslainaa on suoraan pankin kautta. Se voi olla kuitenkin aikaa vievää, sillä prosessin käsittely pankissa on usein hidasta. Lisäksi on epävarmaa, saako pieni yritys lainaa ollenkaan pankkien tiukkojen ehtojen takia.

Hyödyntämällä Kreditan kaltaista rahoituspalvelua pienyritykset voivat säästää paljon aikaa. Lainahakemuksen voi tehdä muutamassa minuutissa. Kredita kilpailuttaa yrityslainahakemuksen useiden eri lainanantajan kesken, jotta yrityksesi löytäisi yrityslainaa parhailla mahdollisilla ehdoilla. Kun tarjoukset yrityslainoista ovat saapuneet, yrityksesi voi helposti vertailla eri tarjouksia ja valita niistä parhaimman. Kaikille Kreditalla yrityslainaa hakeville yrityksille tarjotaan neuvontaa koko prosessin ajan. Kreditan rahoitusasiantuntijat auttavat yritystäsi keräämään lainahakemuksen hyväksymiseen tarvittavat asiakirjat.

Mitä yrityslainan saamiseksi vaaditaan?

Kun yritys hakee yrityslainaa, lainanantaja asettaa erilaisia ​​vaatimuksia. Yleisimmät yrityslainan hakijalle asetetut vaatimukset ovat:

 • Yrityksen tulee olla rekisteröity Suomessa
 • Yrityksen tulee olla aktiivinen (yleensä vähintään viimeiset kuusi kuukautta)
 • Yrityksellä tulee olla voimassa oleva yhtiömuoto
 • Omistajan tulee olla Suomessa
 • Yrityksellä tulee olla yritystili
 • Yrityksen tulee olla luottokelpoinen ja kykenevä lainan lyhennyksiin
 • Yrityksen täytyy olla laadittu budjetti
 • Yrityksen tulee pystyä toimittamaan asiakirjat yrityksen tiedoista, omistusrakenteesta, toimialakuvauksesta ja muista lainanantajan tarvitsemista tiedoista
 • Lainan tulee olla kohtuullinen suhteessa yrityksen kokoon
 • Usein yrityksen on kyettävä antamaan lainalle vähintään yksi takaaja (henkilötakaus lainan vakuudeksi)
 • Olemassa olevat maksuhäiriömerkinnät voivat vaikuttaa lainahakemukseen negatiivisesti

Mihin kannattaa keskittyä hakemuksessa?

Kun pienyrityksesi hakee yrityslainaa, kannattaa keskittyä tiettyihin asiohin, jotta mahdollisuutesi saada yrityslainaa parantuvat.

On tärkeää, että yritys hakee kohtuullista lainasummaa yrityksen kokoon nähden. Nyrkkisääntönä on, että yritys voi saada lainaa 10-20 % vuotuisesta liikevaihdosta.

Lainanantaja tarkistaa huolellisesti yrityksen tarkoituksen lainan ottamiseen. Siksi on tärkeää, että rahoituksen syyt mainitaan selkeästi hakemuksessa. Tarkoituksen tulee olla sidoksissa yrityksen tarpeisiin ja lisärahoituksen tulee luoda arvoa yritykselle. Tärkeää on vastata kysymykseen mihin/miten summa käytetään?

Mitä selkeämmin yritys perustelee yrityslainan tarpeensa, sitä suurempi on todennäköisyys, että lainanantaja ymmärtää tilanteen sekä lainanottajan tarpeet ja antaa myönteisen luottopäätöksen.

Yrityksen takaisinmaksukyky on toinen tärkeä tekijä yrityslainaa haettaessa. Lainanantaja tekee aina arvion siitä, pystyykö lainanottaja maksamaan yrityslainan takaisin tarkistamalla yrityksen talouden ja luottotiedot. Tiedot, joita lainanottaja erityisesti tarkastelee ovat yrityksen kirjanpito sekä tuloslaskelma ja yrityksen tulevaisuuden näkymät. Lainanantaja siis tekee riskiarvioinnin, jossa se määrittää yrityksen luottokelpoisuuden. Luottokelpoisuus toimii perusteena sille, kuinka paljon ja millä ehdoin yritys voi saada yrityslainaa.

Kredita tarjoaa aina mahdollisuuden täydentää lainahakemustasi uusilla tulos- ja taseraporteilla sekä muilla yrityksen hakemusta parantavilla tiedoilla.

Lainanantaja arvioi myös yrityslainaan liittyvät vakuudet. Vakuus antaa lainanantajalle suojan siltä varalta, että lainanottaja ei täytä lainasopimuksen velvoitteitaan. Jos yrityksellä on maksuvaikeuksia, lainanantaja voi viimeisenä keinona vaatia vakuutta. Yleensä vakuudeksi määritellään yksi tai useampi takaaja, jotka ovat sitten takaisinmaksuvelvollisia, jos yritys ei maksa lainaa takaisin. Siksi on tärkeää, että takaajat ymmärtävät velvollisuutensa, ja että heillä on taloudellinen mahdollisuus toimia yrityslainan takaajana

Usein pelkät takaajat riittävät, mutta suurimmissa yrityslainasummissa vakuutena voi toimia aineellinen tai aineeton omaisuus. Vakuudet voivat esimerkiksi olla yrityksen toimintakiinteistöjä, laitteistoa tai muuta yrityksen omaisuutta. Näitä voidaan asettaa vakuudeksi yritys- tai kiinteistökiinnityksellä.

Millaisen koron pienyritysten omistajat voivat saada yrityslainaan?

Yrityslainojen korko vaihtelee suuresti riippuen yrityksen koosta, taloudellisesta tilanteesta, olemassa olevista lainoista jne. Jossain määrin korko määräytyy myös laina-ajan mukaan, pidemmät laina-ajat ja luotot muodostavat usein suuremman riskin lainanantajille ja myös vakuusrakenteelle.

Yleisesti voidaan sanoa, että korko on lainanantajan hinta lainasta yritykselle, mukaan lukien riskipreemio. Mitä suurempi arvioitu riski lainanantajalle on - sitä korkeampi korko on lainanottajalle.

Yrityslainan korko: Yrityslainojen vuosikorko vaihtelee yleensä 4 - 30 % välillä. Kuukausikorolliset yrityslainat ovat yleensä kalliimpia, mutta niiden etuna on, että yrityslaina voidaan maksaa ennenaikaisesti takaisin ilman lisäkuluja. Suuret pankit tarjoavat yrityslainoille suhteellisen alhaisen, noin 5-7 prosentin koron, mutta näissä tapauksissa pankki yleensä vaatii lainanottajan maksavan korvauksen, mikäli yrityslaina halutaan maksaa ennenaikaisesti takaisin. Kreditan kaltaisten rahoituspalvelujen etuna on se, että ne tekevät yhteistyötä lainanantajien kanssa, jotka tarjoavat ilmaisen ennenaikaisen takaisinmaksun.

Päivitetty 2023-09-08