Kredita
4.9 / 5

Miten vaihtuvakorkoiset yrityslainat toimivat?

Vaihtuvakorkoisten yritylainojen korko perustuu markkinakorkoon, jota säätelee Euroopan keskuspankki ohjaamalla taloudellista tilannetta. Yleisin viitekorko on EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate). Viitekorko on yleensä sidottu suhteellisen lyhyeen maturiteettiin ja voi siten muuttua suhteellisen voimakkaasti lyhyessä ajassa. Laina tarkistetaan aina tietyn ajan välein, riippuen mihin EURIBORIIN laina on sidottu. (Euriborin ajanjaksoja on 1 viikko, 1, 3, 6, tai 12 kk).

Markkinakoron noustessa, yrityslaina kallistuu ja lainan hinta nousee. Jos markkinakorko laskee, yrityslaina on puolestaan halvempi. Markkinakoron lisäksi yrityslainasta maksetaan marginaali, joka on yleensä noin 4-10% vuodessa. Näin vaihtuvakorkoisten yrityslainojen kustannukset ovat yleensä noin noin 8-16% vuodessa, joka on samaa luokkaa kiinteäkorkoisten yrityslainojen kanssa.