Kredita
4.8 / 5

Finnveran ratkaisut yrityksille - Mitä rahoitustuotteita Finnvera tarjoaa?

Written by: Anu Petäjä

Päivitetty: 8. huhtikuuta 2024

Finnvera parantaa suomalaisten yritysten toimintedellytyksiä tarjoamalla yrityksille vientitakuita, takauksia ja lainoja. Sen tehtävänä on erityisesti täydentää suomalaisia yritysrahoitusmarkkinoita. Finnveran kohdistaa apuaan kansainvälistyviin yrityksiin, investointeihin, omistajavaihdoksiin sekä vientiin. Finnveran avun tarkoituksena on, että yritykset luovat ja saavuttavat liikevaihtoa, taloudellista tulosta ja työpaikkoja. Ensijaisena rahoitusmuotona Finnvera tarjoaa takausta, mutta myös erilaisia lainatuotteita löytyy. Tässä artikkelissa käymme tarkemmin läpi millaisia rahoitusratkaisuja Finnvera tarjoaa suomalaisille yrityksille ja miten yrityksen voivat hyödyntää niitä.

Milloin kannattaa hakea Finnvera-rahoitusta?

Finnvera-rahoitus on loistava valinta erityisesti silloin kuin yritykselläsi on korkea kasvupotentiaali ja sen tarvitsee tehdä investointeja kasvaakseen. Erityisesti uusien yritysten kannattaa hyödyntää Finnveran-takausohjelmaa saadakseen paremmat ehdot yritysrahoitukselle. Finnveran takaus voi olla tarvittava palanen rahoitus järjestymiseen, jos yritykseltäsi puuttuu jotain pankin tai lainanantajan vaatimia vakuuksia. Lisäksi jos pankit tai lainanantajat eivät pysty myöntämään yrityksellesi kokonaan haettua lainasummaa, voi yrityksesi hakea täydentävää summaa Finnveralta. 

Finnvera-lainat

Suomalaiset yritykset voivat hakea yrityslainaa suoraan Finnveralta. Yrityslainaa myönnetään osana isompaa kokonaisrahoitusta. Yhteensä Finnveralla on kuusi eri lainatuotetta:

Finnveran yrittäjälaina

Finnvera yrittäjälaina on henkilökohtainen laina, joka on tarkoitettu yrityksen osakkaalle tai yritystoiminan jatkajalle. Yrittäjälaina sopii esimerkiksi omistajanvaihdoksiin, omistusjärjestelyihin tai osakeyhtiön uuden osakkaan mukaantulon rahoittamiseen. Yrittäjälainan saajan täytyy työskennellä tai olla hallituksen jäsenenä yrityksessä ja hänellä pitää olla vähintään 5% osuus yrityksestä yrittäjälainan saamisen jälkeen.

Määrä: Vähintään 20 000€

Takaisinmaksuaika: Keskimäärin 5-6 vuotta, korkeintaan 12 vuotta

Korko: 6kk Euribor + marginaali 3,75 % vuosikorko + avausmaksu

Finnveran laina

Finnvera-laina on tarkoitettu investointeihin, käyttöpääoman parantamiseen sekä omaisuusjärjestelyihin. Se sopii pk-yrityksille mm. kotimaisiin rakennus-, kone- ja laiteinvestointeihin, energia- ja ympäristöhankkeisiin ja käyttöpääomatarpeisiin.

Määrä: Vähintään 50 000€

Takaisinmaksuaika: Keskimäärin 3-15 vuotta riippuen investoinnista

Korko: Kiinteä tai viitekorkoon sidottu

Finnveran kasvulaina

Finnvera kasvulaina auttaa suomalaisia yrityksiä kansainvälistymäään ja kasvamaan. Kasvulaina sopii myös yritysjärjestelyihin. Muiden rahoittajien osuuden kasvulainasta täytyy olla vähintään 50%.

Määrä: Vähintään 500 000€

Takaisinmaksuaika: Ei määritelty

Korko: Ei määritelty

Finnveran kansainvälistymislaina

Finnvera kansainvälistymislaina auttaa suomalaisia yrityksiä rahoittamaan toimintaansa ulkomailla. Rahoitus voidaan käyttää esimerkiksi ulkomaille laajentumiseen tai ulkomailla toimivan tytär-/osakkuusyrityksen tai toimipaikan investointeihin ja kehittämiseen. Laina sopii myös omistajuusosuuden hankintaan tai lisämiseen ulkomaalaisessa yrityksessä.

Määrä: Ei määritelty

Takaisinmaksuaika: Yleensä 10 vuotta, kaksi ensimmäistä lainavuotta voivat olla lyhennysvapaita

Korko: 6kk Euribor + marginaali (suuruus riippuen yrityksestä ja hankkeesta)

Finnveran joukkovelkakirjalaina

Finnvera joukkovelkakirjalainaa käytetetään erityisesti isoihin rahoitustarpeisiin. Ylipäätään se on on yritysten yleisiin rahoitustarpeisiin soveltuva rahoitusmuoto. Se sopii mm. investointeihin, toiminnan laajentamiseen tai rahoitusrakenteen järjestelyyn. Finnvera osallistuu joukkovelkakirjan merkintään sen liikkeellelaskun yhteydessä.

Määrä: Ei määritelty

Takaisinmaksuaika: Ei määritelty

Korko: Ei määritelty

Finnveran siltarahoitus

Finnveran siltarahoitus toimii käyttöpääomalainana, jonka avulla yritys voi paikata käyttöpääomatarvetta sillä välin kun se odottaa Business Finlandin avustusmaksua.

Määrä: Vähintään 50 000€, ja enintään 70 % maksamatta olevan avustuksen määrästä, mutta enintään 500 000€

Takaisinmaksuaika: Laina maksetaan takaisin avustuksen maksupäivänä

Korko: Ei määritelty

Mitä ehtoja Finnvera lainaan liittyy?

Tärkein kriiteri Finnveran yrityslainoille on, että ne sopivat yrityksen tilanteeseen. Finnvera arvioi aina tarkasti sopiiko hakemasi yrityslaina yrityksen tarpeeseen, oli yrityksesi sitten hakemassa rahoitusta kasvuun, omistajajärjestelyihin tai investointeihin. Finnvera myöntää yrityslainaa vain osana isompaa rahoitusta.

gröna företagslån

Finnvera-takaukset

Välillä PK-yrityksillä ei ole tarpeeksi vakuuksia saadakseen yrityslainaa. Varsinkin isommissa lainasummissa pankit ja lainanantajat saattavaat vaatia monia takaajia sekä reaalivakuuksia. Finnvera-takaus toimii vakuutena erilaisiin pk-yritysten kotimaisiin rahoitustarpeisiin mm. markkinointiin, kone- ja laite investointehin, kausirahoitukseen sekä moniin muihin tarpeisiin. Yhteensä Finnvera tarjoaa seitsemän erilaista takaustuotetta yrityksille:

Alkutakaus

Alkutakaus on tarkoitettu vastaperustetuille yrityksille, jotta ne saisivat helpommin rahoitusta yrityksen alkuvaiheessa. Alkutakauksen ehtona on, että yrityksen rekisteröinnistä kaupparekisteriin saa olla enintään kolme vuotta.

Määrä: Enintään 80 %, kuitenkin vähimmäismäärä 10 000€ ja enimmäismäärä on 80 000€. Yhteensä yhdelle yritykselle 160 000€.

Hinta: Takausprovisio 3 kk välein 1,75% p.a. pankin ilmoittamasta takaussaldosta + 1% toimitusmaksu (vähintään 150€)

PK-takaus

Pk-takaus on tarkoitettu yli 3 vuotta toimineille kasvuhakuisille pk-yrityksille. PK-takausta voidaan käyttää mm. kotimaan investointi-, käyttöpääoma- ja tuotekehitystarpeisiin.

Määrä: Enintään 80 %, kuitenkin vähimmäismäärä 10 000€ ja enimmäismäärä on 120 000€. Yhteensä yhdelle yritykselle 240 000€.

Hinta: Takausprovisio 3kk välein 0,95% p.a. pankin ilmoittamasta takaussaldosta Asiakastiedon Rating Alfan luokissa AAA tai AA+. 1,75% p.a luokissa AA-B + 1% toimitusmaksu (vähintään 150€)

Finnvera-takaus

Finnvera-takaus on tarkoitettu pk-yritysten rahoitustarpeisiin kuten investointeihin, käyttöpääomaan ja yrityskauppojen rahoitukseen. Takausta voidaan käyttää mm. markkinoinnin, kausivaihtelun tai tuotekehityksen rahoitukseen. Lisäksi takausta sopii moniin eri rahoitustuotteisiin kuten yrityslimiittiin, laskurahoitukseen tai yrityslainaan.

Määrä: Yleensä 50-80%, vähintään 10 000€

Hinta: Vuotuinen takausprovisio (suuruus riippuen yrityksestä ja hankkeesta + toimitusmaksu

Kansainvälistymistakaus

Kansainvälistymistakaus toimii suomalaisen pk-yrityksen ulkomailla tapahtuvan liiketoiminnan rahoituksen vakuutena. Se voi mm. liittyä ulkomaille laajentumisen tai sivuliikkeen liiketoiminnan kasvun rahoitukseen.

Määrä: Enintään 80% luoton määrästä

Hinta: Ei määritelty

Vientitakaus

Vientitakauksen avulla yritys voi saada takauksen käyttöpääomarahoitukselle vientituotteiden valmistamiseksi tai ostajalle myönnetyn maksuajan rahoitukselle.

Määrä: Enintään 80% luoton määrästä

Hinta: Vuotuinen takausprovisio + toimitusmaksu

Alustatakaus

Alustakaus on laivanvarustamo- tai laivanrakennustoimintaa harjoittavan yrityksen rahoitukselle annettava vakuus. 

Määrä: Hankekohtaisesti

Hinta: Hankekohtaisesti

Ympäristötakaus

Ympäristötakaus sopii yritysten erilaisiin ympäristöhankkeisiiin kuten vesiensuojelu-, ilmansuojelu- ja jätteiden hyödyntämisinvestointeihin sekä uusiutuvan energian hankkeisiin. Se on tarkoitettu ensisijaisesti isoille teollista tai siihen verrattavaa toimintaa harjoittaville yrityksille.

Määrä: Enintään 80% luotosta

Hinta: Takausprovisio + toimitusmaksu

Mitä Finnvera-hakemus vaatii?

Finnvera vaatii seuraavat tiedot hakiessasi rahoitusta:

  • Yrityksen, yrittäjän ja yrityksen omistajan perustiedot
  • Kuvaus rahoituksen kohteesta
  • Suunnitelma hankkeen kokonaisrahoituksesta
  • Samaan kokonaisrahoitukseen kohdistuvat julkiset tuet
  • Liiketoimintasuunnitelma
  • Tulossuunnitelma
  • Kolmen edellisen tilikauden tilinpäätökset
  • Viimeisimmän tiedon tilinpäätös kuluvalta kaudelta

Jos haet rahoitusta yrityskauppaan, lisää myös:

  • Ostettavan yrityksen kolmen edellisen tilikauden tilinpäätökset
  • Yhtiöjärjestys tai yhtiösopimus