Kredita
5 / 5

Paranna yrityksen luottoluokitusta - 4 yksinkertaista vinkkiä

Written by: Anu Petäjä

Päivitetty: 8. huhtikuuta 2024

Luottoluokitus on ulkoisen laitoksen arvio (esim. Asiakastieto, Bisnode), kuinka todennäköisesti yrityksesi ajautuu maksuvaikeuksiin seuraavan 12 kuukauden aikana. Hyvä luottoluokitus on tärkeä asia yrityksille, sillä se helpottaa yrityslainan saantia sekä parantaa tavarantoimittajien ehtoja. Tässä artikkelissa jaamme neljä vinkkiä, kuinka parantaa yrityksen luottoluokitusta.

Mikä on hyvä yrityksen luottoluokitus?

Mitä luottoluokitus käytänössä tarkoittaa ja mikä on hyvä luottoluokitus yritykselle? Suomessa käytetään pääasiassa kahden eri toimijan luottoluokituksia:

Asiakastiedon Rating Alfa tarjoaa seitsemän riskiluokkaa yrityksen luottoanalysiin. Paras luottoluokitus on AAA ja huonoin C. Asiakastieto antaa yrityksille, joilla luottoluokitus on AAA tai AA+ 0,18% todennäköisyyden maksuhäiriöön, kun taas B- ja C-luokan yrityksillä todennäköisyys on 66,7%. Kokonaisuudessaan Rating Alfa tarjoaa seuraavat tiedot yrityksestä:

  • Luottoluokituksen (AAA–C)
  • Maksuhäiriöt ja maksukäytöshistoria.
  • Yrityksen vastuuhenkilöt ja vastuuasemat muissa yrityksissä
  • Yrityksen tilinpäätös- ja tunnusluvut
  • Tilinpäätösanalyysin
  • Kertaluottosuositus
  • Vastuullisuustietoja (ESG) yrityksistä

Asiakastiedon riskiselvitys on yksinkertaisempi yrityksen luottoluokitus, joka kertoo myös yrityksen maksuvaikeuksien todennäköisyyden vuoden sisällä. Luokituksessa on 5 riskiluokkaa, jotka jaoteltu 1-100 välille (1-20, 21-40 jne.). 1 on paras mahdollinen riskiluokitus, kun taas 100 huonoin.

Dun & Bradstreetin luottoluokitus tarjoaa myös seitsemän eri luottoluokitusta, joista vastaavasti AAA on paras ja C huonoin. Pääsääntöisesti A-kirjaimen sisältäville luokituksille luotonantoa puolletaan. Korkeimpien luottoluokituksen vaatimuksena on mm. hyvät taloudelliset tunnusluvut, riittävä voluumi toiminassa sekä positiivinen maksukäyttäytyminen.

Miten luottoluokitus vaikuttaa yrityslainan ehtoihin?

Analysoimme 6 500 palvelussamme vuonna 2022 tehtyä rahoitushakemusta. Paremman luottoluokituksen omaavat yritykset saivat yrityslainaan selvästi paremman koron.

Analyysimme osoittaa, että parhaan luottoluokituksen omaavat yritykset saavat 85 % alhaisemman koron verrattuna heikomman luottoluokituksen omaaviin yrityksiin. Heikommin luokiteltujen yritysten on yleensä vaikeaa löytää rahoitusta tyydyttävillä ehdoilla tai välillä rahoitusta ylipäätänsä.

4 yksinkertaista vinkkiä yrityksesi luottoluokituksen parantamiseen

Tarkista maksurutiinisi

Yrityksen luottoluokitus voi olla huono, koska yritys saa maksumuistutuksia myöhässä maksetuista laskuista. Maksumuistutukset ja muut puutteet ovat vahva tekijä luottoluokituslaitosten arvioinnissa. Jos maksut ovat viivästyneet manuaalisten prosessien vuoksi, on tärkeää tarkastaa yrityksesi maksuruutinit ja varmistaa, että kirjanpito-järjestelmät, prossessit ja vastaavat toimivat. Jos maksumuistutus on annettu väärästä syystä, voit valittaa siitä.

Paranna likviditeettiä yritysrahoituksen avulla

Yleensä heikko likviditeetti on syynä yrityksen yrityksen maksuvaikeuksiin. Heikkoon likviditeettiin syynä voi taas olla esimerkiksi kausivaihtelut tai myyntisaamisten hidas maksuaika. Yritys voi käyttää erilaisia rahoitustuotteita likviditeetin parantamiseen. Jos asiakkaiden laskujen maksuajat ovat pitkiä, voi yritys saada varat laskuista aikaisemmin laskurahoituksen avulla. Toinen vaihtoehto on tehdä hankinnat leasingin avulla. Esimerkiksi liisaamalla koneita ja laitteita yrityksesi likviditeetti pysyy parempana, kuin maksamalla koko summaa kerralla. Kolmas mahdollisuus on hakea yrityslimiittiä. Yrityslimiitissä yritys voi itse päättää, kuinka paljon limiitistä käytetään ja maksaa korkoa vain käytetylle määrälle.

Älä ota liikaa velkaa

Tärkeä tekijä monissa luottoluokitusjärjestelmissä on myös taseen tunnusluvut. Erilaisten maksuvalmiustoimenpiteiden lisäksi tarkistetaan myös velkasuhde ja se, kuinka paljon yritys jo maksaa korkoa. Pääasiassa kaksi avainlukua ovat erityisen tärkeitä:

Omavaraisuusaste - oman pääoman suhde taseen loppusummaan

Nettorahoituskulu - korkomaksujen prosenttiosuus liikevaihdosta

Jos otat liikaa velkaa, oman pääoman suhteellinen osuus pienenee. Pankit ja lainanantajat vaativat yleensä vähintään 20 % vakavaraisuusastetta, mikä tarkoittaa, että yrityksellä saa olla velkaa enintään 80 % varoista. Tämä kuitenkin vaihtelee hieman toimialan ja yrityksen koon mukaan.

Vaihtoehtona suurten velkojen ottamiselle taseeseen on liiketoiminnan rahoittaminen osittain laskurahoituksella. Jossain tapauksissa laskurahoitusyhtiö ottaa riskin, jos asiakas ei maksa (ns. laskurahoitus ilman takautumisoikeutta). Näin velkoja ei tarvitse raportoida taseessa, mikä lisää yhtiön vakavaraisuutta.

Näin lasket vakavaraisuussuhteen:

Omavaraisuusasteen kaava (%) = (Oikaistu oma pääoma / taseen loppusumma) x 100

Oikaistu oman pääoman kaava = Oma pääoma + (verottamattomat varaukset × (1 − verokanta)) - Suomen yritsveroaste on tällä hetkellä 20 %.

Näin lasket nettorahoituskulun:

Nettorahoituskulujen kaava (%) = (nettorahoituskulut / liikevaihto) x 100

Arvioi hallituksen jäsenien historiaa ja hallituksen työskentelytapoja

Myönteistä on, jos yhtiön jäsenillä ja hallituksella on pitkä historia menestyksekkäästä yritysjohtamisesta. Luottoluokitus voi alentua, jos hallituksen jäsenillä on maksuhäiriömerkintöjä tai konkursseja edellisistä yrityksistä. Toisin sanoen on tärkeää, ketä yrityksen hallituksessa istuu.

Yritykselle on myös tärkeää palkata hyvä kirjanpitäjä. Tämä varmistaa, että yhtiön tilinpäätös on asianmukaisesti tarkastettu.