Kredita
4.9 / 5

Kiinteä- vai vaihtuvakorkoinen laina yritykselleni?

2023-01-30

Siihen paljon maksat yrityslainastasi korkoa vaikuttavat osittain ulkoiset tekijät, kuten makrotaloudellinen tilanne, mutta myös sisäiset tekijät, kuten yrityksesi taloudellinen tilanne sekä lainan rakenne.

Yrityslainojen korkoon vaikuttavat ulkoiset tekijät liittyvät pääasiassa makrotalouden tilanteeseen. Vaihtuva korko on suurelta osin sidottu EKP:n ohjauskorkoon Euriboriin. Uusimmat EKP:n ohjauskorot löydät Suomen Pankin verkkosivuilla. Yleensä mikään pankki ei tarjoa ohjauskorkoa alempaa korkoa, ja onkin tavallista, että pankki ottaa suurimmiltakin yrityksiltä vähintään yli yhden prosentin marginaalin.

EKP:n ohjauskoron lisäksi yrityksesi lainan korkoon vaikuttaa myös toimialasi taloudellinen tilanne. Esimerkiksi kotitalouksien ostovoiman heikentyessä, pankit ja lainanantajat saattavat suhtautua pessimistisemmin kulutustavaroita myyvän, vähittäiskaupan alan liikkeen hakemaan yrityslainaan.

Yrityksen oma talous vaikuttaa yrityslainojen korkoihin siten, että pankki arvioi, kuinka todennäköistä on, että yritys pystyy maksamaan yrityslainan takaisin. Yrityslainan saaminen maksuhäiriömerkkinnästä huolimatta on täysin mahdollista, eikä marginaalikaan ole välttämättä päätähuimavaa. Tärkeää on kuitenkin pystyä todistaan, että sinulla on varaa kuukausittaiseen koronmaksuun ja sekä kyky maksaa yrityslaina takaisin 2-5 vuodessa.

Yrityslainasi rakenne tarkoittaa yrityslainaan liitettäviä vakuuksia sekä onko yrityslainalla kiinteä vai vaihtuva korko. Jos yrityksesi ei pysty maksamaan yrityslainaa takaisin, pankki yrittää myydä vakuuden ja saada siten osittaisen takaisinmaksun. Yritys voi käyttää vakuutena irtainta omaisuutta luomalla ns. yrityskiinnityksen. Yrityslainalle käytetään usein vakuuksia myös kiinteistökiinnityksen muodossa (jos omistat esimerkiksi teollisuuskiinteistön). Pienemmille summille henkilötakaus voi riittää vakuudeksi. Muita takuita, joita pankeille voi antaa on esimerkiksi Euroopan investointirahaston takaus, jossa rahasto takaa osan lainasta - tällaista yrityslainaa kutsutaan EU-lainaksi.

Korkoon vaikuttaa myös se, onko yrityslainassa kiinteä vai vaihtuva korko. Tapauksissa, joissa yritys on sopinut kiinteästä korosta, EKP:n ohjauskoron muutokset eivät vaikuta lainan korkoon. Kiinteä korkoisessa yrityslainassa kustannukset ovat kuitenkin yleensä korkeammat pidemmällä aikavälillä. Jos sinulla on vaihtuva korko, se tarkoittaa, että pankit käyttävät viitekorkoa (esim. 3kk Euribor) ja muuttavat korkoasi aina tietyn väliajoin sen mukaan, onko viitekorko noussut vai ei.

Pankit käyttävät yrityslainoihin neljää erilaista korkoa.

Yrityslainan kiinteä korko tarkoittaa, että maksat aina samaa korkoa riippumatta siitä, muuttaako EKP ohjauskorkoaan. Se on yleinen järjestely useilla lainanantajilla ja esimerkiksi useimmissa yritysleasingsopimuksissa. Kun maksat lainaa takaisin (eli suoritat lyhennyksiä) korkomaksut pienenevät vähitellen, mutta todellinen korko pysyy samana. Jopa lainanantajat, jotka toimivat joukkurahoitusmallilla käyttävät samankaltaista metodia asettaessaan korkoja. Esimerkiksi kun sijoitusprojekti laitetaan crowdfunding-alustan sijoittajien saataville, määritetään projektille kiinteä korko.

Yrityslainan kiinteä maksu tarkoittaa, että maksat aina saman lyhennyksen. Maksu määräytyy alkuperäisen lainasumman perusteella - esimerkiksi 20 000 euron lainasummalla kiinteä maksu voi olla 1 000 euroa / kk. Maksu on siis sama, vaikka sinulla olisi 10 000 euroa maksamatta. Siksi on tärkeää tarkistaa lainasopimukset jatkuvasti ja varmistaa, ettet maksa lainasta liikaa. Kiinteä maksu on yleinen järjestely lainanantajien keskuudessa ja muistuttaa jossain määrin factoring-sopimusten toimintaa. Kiinteä maksu sopii paremmin lyhytaikaiseen luotonhankintaan.

Kiinteä korko oikaisuoikeudella tarkoittaa, että pankki asettaa yrityslainalle kiinteän koron, mutta pidättää oikeuden koron muutoksiin ehtojen kautta. Oikaisu voidaan tehdä, jos lainanantajan koronlaskennan perustana olleet ehdot ovat muuttuneet. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että lainanantaja voi muuttaa korkoa ohjauskoron noustessa. Lisäksi oikaisu voidaan tehdä jos lainanantaja kärsii muista kustannusten noususta, joita se ei ole voinut kohtuudella ennakoida yrityslainaa myönnettäessä.

Yrityslainojen vaihtuva korko tarkoittaa, että korkotasi määräytyy viitekoron perusteella. Yleisin viitekorko on EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate). Viitekorko on yleensä sidottu suhteellisen lyhyeen maturiteettiin ja voi siten muuttua suhteellisen voimakkaasti lyhyessä ajassa. Laina tarkistetaan aina tietyn ajan välein, riippuen mihin EURIBORIIN laina on sidottu. (Euriborin ajanjaksoja on 1 viikko, 1, 3, 6, tai 12 kk).

Vaihtuvakorkoinen yrityslaina on useiden lainanantajien käyttämä järjestely, ja sitä käytetään useimmiten hieman suurempiin 200 000-3 000 000 euron yrityslainoihin.

Keskimääräinen korko eri rahoitusratkaisuissa

Yritysrahoituksen kustannukset vaihtelevat paljon. Se määräytyy pitkälti laina-ajan mukaan. Lyhyemmät lainat aiheuttavat yleensä suuremman riskin lainanantajalle. Yleensä 4-30 % vuosikorkoa voidaan pitää tavanomaisena.

Korot vaihtelevat myös tuotteen mukaan:

  • Yrityslainan korko: Yrityslainojen vuosikorko vaihtelee yleensä 4-30 % välillä. Muutaman kuukauden lyhyempi takaisinmaksuaika voi tehdä rahoituksesta kalliimpaa, mutta sillä on se etu, että yhteensä yrityslainan kustannukset saattavat olla pienemmät. Isot pankit myöntävät yrityslainaa yleensä matalalla korolla (noin 4-5%), mutta ne yleensä haluavat lainanottajan maksavan korkoerotuksen, mikäli yrityslaina maksetaan etukäteen takaisin.
  • Kiinteistölainan korko: Kiinteistölainojen vuosikorko vaihtelee yleensä 4-15 % välillä. Kiinteistölainan korko on yleensä alhaisempi, jos se on otettu vuokratoimintaa varten, sillä nettotulot kattavat yleensä koronmaksut ja lyhennykset. Näissä tapauksissa kiinteistölainalla on yleensä myös matalampi lainakatto. Lyhytaikaisissa kiinteistölainoissa ja esimerkiksi projektirahoituksessa kiinteistölainojen vuosikorko on yleensä 8-12 %.
  • Yritysleasingin kustannukset: Yritysleasingin korko tarkoittaa yleensä kiinteää kuukausimaksua. Monet leasingyhtiöt eivät ilmoita selkeästi yritysleasingin korkokuluja, mutta ne ovat yleensä 7-12 % luokkaa. Tietyissä sopimuksissa ja erikoiskohteissa hinta voi kuitenkin olla myös korkeampi. Korkokustannusten lisäksi tulee huomioida myös se, että yritysleasing vaatii yleensä vakuutuksen ja näin yritysleasingin kokonaiskustannus on monessa tapauksessa yhtä suuri kuin yrityslainan. Vuokrakohde voi vaikuttaa myös korko- ja vakuutuskuluihin. Normaalin kohteen esimerkiksi kaivinkoneen liisauksessa, kustannukset ovat yleensä suhteellisen alhaiset.
  • Laskurahoituksen kustannukset: Laskurahoituksen kustannukset koostuvat yleensä vain laskuista maksetusta komissiosta. Näin laskurahoituksen hinta on noin 0,5-2% 30 päivän maksuajan laskuissa. Laskurahoituksen kokonaiskustannuksia arvioitaessa on kuitenkin otettava huomioon myös mahdolliset lisäkustannukset, kuten laskujen käsittelymaksut tai järjestelymaksut. Kun muutat laskurahoituksen kustannukset koroksi, ne vastaavat yleensä 6–20 % korkoa. Laskurahoituksen kustannukset ovat yleensä alhaisemmat, jos myyt kaikki myyntisaamiset (eli kaikki laskut) verrattuna yksittäisten laskujen myyntiin.

Mikä on paras ratkaisu yritykselleni?

Yritysrahoituksen ehdot vaihtelevat eri yrityksille. Kun valitset yrityslainaan tai leasingsopimukseen kiinteää tai vaihtuvaa korkoa, kannattaa ensisijaisesti miettiä miten korkokustannukset vaikuttavat yrityksesi talouteen sekä onko yrityksesi varautunut mahdolliseen korkojen nousuun.

Esimerkiksi kiinteistöyhtiöille on tavallista, että rahoituskulut muodostavat suuren osan yrityksen kustannuspohjasta. Tällöin on yleensä edullista valita kiinteä korko kiinteistölainoille. Sama koskee myös muita toimialoja, joilla on suhteellisen korkea velkasuhde.

Kreditan kautta saat yrityksellesi useita rahoitusehdotuksia yrityslainoista, laskurahoituksesta, kiinteistölainoista ja yritysleasingista. Sinulla on mahdollisuus vastaanottaa tarjouksia kiinteäkorkoisella tai vaihtuvakorkoisella korolla ja voit sitten valita sinulle parhaiten sopivan rahoituksen.

Päivitetty 2023-12-20